Vilniaus SOS vaikų kaimas

Vilniaus SOS vaikų kaimas Šiuo metu yra daugiau nei 500 (penki šimtai) SOS vaikų kaimų visame pasaulyje. Yra SOS kaimelis ir Lietuvoje.


Viešoji įstaiga  Vilniaus SOS vaikų kaimas
Vilniaus SOS vaikų kaimas“ yra nevalstybinė vaikų socialinės globos institucija, kurioje įkurdinti našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai.
Vilniaus SOS vaikų kaimo steigėjas yra labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija. Kaimas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vaiko teisių deklaracija, Vaiko teisių konvencija bei SOS Kinderdorf International dokumentais.
Pagrindiniai VĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas uždaviniai yra: sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas našlaičiams ir be tėvų globos likusiems vaikams, rengti globotinius savarankiškam gyvenimui, puoselėti jų dvasines ir fizines vertybes, integruoti vaikus į visuomenę, vienoje šeimoje auginti tikruosius brolius ir seseris, suteikti vaikams galimybę puoselėti ilgalaikius santykius šeimoje, padėti jiems atrasti ir išreikšti individualius sugebėjimus, interesus bei talentus.
Ilgalaikė, šeimos modeliu pagrįsta globa SOS vaikų kaime remiasi keturiais pagrindiniais principais:

1. Mama. Kiekvienas  vaikas  turi  vieną  iš  tėvų,  kuris  juo  rūpinasi.
SOS mama kuria artimus santykius su kiekvienu jos globai patikėtu vaiku, užtikrina saugumą, meilę ir pastovumą, kurių reikia kiekvienam vaikui. Būdama vaikų globos specialistė, ji gyvena kartu su vaikais, tinkamai juos auklėja ir savarankiškai tvarko namų ūkį. Ji pripažįsta ir gerbia kiekvieno vaiko šeimos praeitį, kultūrines šaknis bei religinius įsitikinimus.

2. Broliai ir seserys. Puoselėjami  šeimos  ryšiai.
Skirtingo amžiaus berniukai ir mergaitės gyvena kartu kaip broliai ir seserys. Biologiniai broliai ir seserys visuomet paliekami toje pačioje SOS šeimoje. Šie vaikai ir jų SOS mama kuria visą gyvenimą besitęsiančius emocinius ryšius.

3. Namai. Kiekviena  šeima  kuria  savo  namus.
Kiekviena SOS šeima turi savo namus, kuriems būdinga tam tikra, išskirtinė atmosfera, ritmas ir nusistovėjusi tvarka. Po šių namų stogu vaikai jaučiasi saugūs, jaučia, kad jų vieta yra būtent čia. Jie auga ir mokosi kartu, dalijasi kasdienio gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais.

4. Kaimas. SOS  šeima  yra  bendruomenės  dalis.
SOS šeimos gyvena kartu, kurdamos Kaimo bendruomenę. Šeimos dalijasi patirtimi ir padeda viena kitai
.

Vilniaus SOS vaikų kaimas
Ozo g. 37, Vilnius
Tel. 8 5 270 5091
El. p. kaimas@sos-org.ltKitus SOS vaikų kaimų kontaktus rasite paspaudę šią nuorodą  kontaktai

SOS vaikų kaimų vaikų patikėtinių kontaktus rasite paspaudę šią nuorodą kontaktai


Vilniaus SOS vaikų kaimas Vilniaus SOS vaikų kaimas Vilniaus SOS vaikų kaimas Vilniaus SOS vaikų kaimas

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Ukmergės g. 223, LT-07156 Vilnius, tel. (8 5) 274 27 15, el.p. info@sos-org.lt LT06 7044 0600 0119 3478, SEB bankas
Kontaktai